شهید چمران

از چمران پرسیدند:
تعهد بهتر است یا تخصص؟
گفت:
«می گویند تقوا از تخصص لازمتر است، آن را می پذیرم.
اما می گویم آن کس که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد بی تقواست.»

مردی که یک نسل تربیت کرد
مرید در میان مرشدان

ای خدا!
من باید از نظر علم از همه بهتر باشم مبادا دشمنان مرا از این راه طعنه زنند
بایدبه آن سنگدلانی که علم را بهانه می کنند و به دیگران فخر می فروشند ثابت کنم خاک پای من هم نخواهند شد ، باید همه ی آن تیره دلان مغرور و متکبر را به زانو در آورم و

آنگاه خود خاضع ترین و افتاده ترین فرد روی زمین باشم

شهید دکتر مصطفی چمران

/ 0 نظر / 32 بازدید