من فقط معذرت می خواهم ...

معذرت می خواهم فقط برای نادیده گرفتن حقوق سیاسی ات...

معذرت می خواهم فقط برای ابزار بودنت در استراتژی های حمله به هدفم...

معذرت می خواهم فقط برای پرورش دادن گروهک های تروریستی در خاکت برای نشانه رفتن به سمت خودت...

معذرت می خواهم فقط برای تصمیم گیری های دیپلماتیک برای کشورت درحالیکه رد پایی از خودت نیست...

معذرت می خواهم فقط برای اینکه اهداف بلند مدت و کوتاه مدتم را در بستری همچون تو عملی میکنم...

معذرت می خواهم فقط برای اینکه اسلام ستیزی را در تو محقق می کنم...

معذرت می خواهم فقط برای اینکه به نظامیانم اجازه ی ورود داده ای...

معذرت می خواهم فقط برای اینکه بستر بودی برای آتش زدن کلامی که با تئوری های من سازگار نیست...

معذرت می خواهم فقط برای اینکه حقوق ملتت، ارزش ملتت و احساس امنیتشان برای زندگی را درک نمی کنم...

معذرت می خواهم فقط برای اینکه شادی های نظامیانم را نمی توانم تحت کنترل داشته باشم...

معذرت می خواهم فقط برای اینکه 17 غیر نظامیت را به باد گلوله گرفتم...

معذرت می خواهم فقط برای اینکه تو و ملت تو برای صاحبان دنیا، مهم نیستید...

معذرت می خواهم فقط برای اینکه اقتدارملی را در کشورت نمی بینم...

معذرت می خواهم فقط برای اینکه می خواهم باشی، تا وقتی در خط راهبرهای من هستی...

معذرت می خواهم... فقط همین

   

/ 4 نظر / 55 بازدید
ع

مطلب پخته ای بود

عالی بود

گروه دانشجویی 313

معرفی اسلام ناب محمدی در سراسر عالم: http://truth313.mihanblog.com/

محسن

سلام من یه بلاگی دارم که در اون سرگذشتم رو روایت می کنم سری بزنید شاید برایتان جالب باشد حرفهایی هایی دارم که گفته نشده سرگذشتیم www.sargozashtim.blogfa.com موفق و پیروز باشید یا حق